برای رفتن به صفحات قبل یا بعد، از نوار باریک کنار تصاویر استفاده کنید.

حامیان_قدس#
دانش آموزان ایران زمین به ترامپ پاسخ می دهند...
کمپین بزرگ حامیان قدس

کافیست که:
1. در حالت های زیر عکسی را تهیه کنید         
        1) تشکیل حلقه زنجیر انسانی در حمایت از قدس        
        2) ترسیم کلمه قدس با حلقه انسانی         
        3) ترسیم جمله مرگ بر آمریکا با حلقه انسانی ،        
        4) ترسیم جمله مرگ بر اسرائیل با حلقه انسانی        
        7) و سوژه های خلاقانه دیگر ....
2. در همین صفحه دکمه ارسال تصویر را بزنید
زمان برگزاری :

از الان تا 9 دی وقت دارید که تصاویرتون رو برامون بفرستید.

» مرور تصاویر , صفحه: 2 از 14

2017/12/photo-2017-12-19-09-17-52
2017/12/photo-2017-12-19-09-17-46
2017/12/photo-2017-12-19-09-17-43
2017/12/photo-2017-12-19-09-17-37
2017/12/photo-2017-12-19-09-17-22
2017/12/photo-2017-12-19-09-14-29
2017/12/photo-2017-12-19-09-13-56
2017/12/photo-2017-12-19-09-13-51
2017/12/photo-2017-12-19-09-13-46
2017/12/photo-2017-12-19-09-13-41
2017/12/photo-2017-12-19-09-13-23
2017/12/photo-2017-12-19-09-13-06
2017/12/photo-2017-12-19-09-13-01
2017/12/photo-2017-12-19-09-12-53
2017/12/photo-2017-12-19-09-12-42
2017/12/photo-2017-12-19-09-12-36
2017/12/photo-2017-12-19-09-12-30
2017/12/photo-2017-12-19-09-12-19
2017/12/photo-2017-12-19-09-12-13
2017/12/photo-2017-12-19-09-11-39
2017/12/photo-2017-12-19-09-10-41
2017/12/p1210620
2017/12/p1210619
2017/12/p1210615
2017/12/dsc04940
2017/12/cimg9109
2017/12/cimg9108
2017/12/cimg9107
2017/12/cimg9106
2017/12/cimg9105
2017/12/cimg9104
2017/12/cimg9103
2017/12/cimg9102
2017/12/cimg9101
2017/12/cimg9099
2017/12/20171212-125514
2017/12/element-12-fe695858c90011987a5dd4dd00541661-25-photo-2017-12-16-11-08-50
2017/12/element-12-f93e8baa6983c9fc2e1c1bbcdfecc880-9-dji-0120
2017/12/element-12-f91d745832e8faa00947ad28f2919c5e-15-435801867-296472
2017/12/element-12-f7509cd3a658251eafbdc1a00933a333-4-img-6343-copy
2017/12/element-12-f52794a46a7dfbd4f40bb2cc178986ad-5-img-20171212-122116
2017/12/element-12-f2d8797156dc8a8abe76d1fca10e753e-15-img-20171213-wa0008
2017/12/element-12-f2706f35cb4cab5c1f936ba68a07ad75-20-img-20171214-wa0011
2017/12/element-12-f1015c5ca2b6d5fa9fab02688dc85cfc-14-copy
2017/12/element-12-f0cc36fa076dd7844a6d601383d742ca-5-img-20171212-104510
2017/12/element-12-ed88a515f81a1d4a1fd14c0a1c63d369-18-14
2017/12/element-12-eaac9157c8c39a59785232708618c2a9-2-7
2017/12/element-12-ea9da37482a410f03c45db4051585906-5-img-20171212-104555
2017/12/element-12-ea29b1fce89de27ef5e267438900cdbd-11-dscn5816
2017/12/element-12-e882578778daad6862120e50431daac5-6-11