برای رفتن به صفحات قبل یا بعد، از نوار باریک کنار تصاویر استفاده کنید.

حامیان_قدس#
دانش آموزان ایران زمین به ترامپ پاسخ می دهند...
کمپین بزرگ حامیان قدس

کافیست که:
1. در حالت های زیر عکسی را تهیه کنید         
        1) تشکیل حلقه زنجیر انسانی در حمایت از قدس        
        2) ترسیم کلمه قدس با حلقه انسانی         
        3) ترسیم جمله مرگ بر آمریکا با حلقه انسانی ،        
        4) ترسیم جمله مرگ بر اسرائیل با حلقه انسانی        
        7) و سوژه های خلاقانه دیگر ....
2. در همین صفحه دکمه ارسال تصویر را بزنید
زمان برگزاری :

از الان تا 9 دی وقت دارید که تصاویرتون رو برامون بفرستید.

» مرور تصاویر , صفحه: 3 از 14

2017/12/element-12-e7d97fd493ba4d775f13f84b67e9b6f2-25-photo-2017-12-16-11-09-01
2017/12/element-12-e5a7e801b1d1fba8f2547a096ed69943-15-img-20171214-wa0004
2017/12/element-12-e2264bc924bfdcf36cf41b2ca4b65c4f-18-19
2017/12/element-12-def389370e40ab2e3abb75de82402e67-13-img-20171213-210231-365
2017/12/element-12-dc3a8a470e90765569f3807086d69f02-23-img-20171214-wa0033
2017/12/element-12-dbcad6a8d8c1a1dc616d32a5dccd1ebb-9-img-0074
2017/12/element-12-dbc3b04e47022ad15a321b349ee1946f-9-dji-0137
2017/12/element-12-da340cd2674ceb1ea53fc2f6a1b83a00-6-img-6151
2017/12/element-12-d82804155b599bb1abb37f3596d8119c-23-img-20171213-wa0111
2017/12/element-12-d7df0efe345658f8dc3e36980a311a77-25-photo-2017-12-14-21-09-31
2017/12/element-12-d3d818f74ad7e3d0410c47dfa9e70b08-10-dji-0023
2017/12/element-12-d2dac1b035a2990d8a55fc0143db2beb-13-img-20171213-180137-329
2017/12/element-12-cf24edc918cbf830f6ef7cb19f2752b0-5-img-20171212-111919
2017/12/element-12-ce73d5ecf2d8c801b29cb06099bd7bb1-23-img-20171213-wa0040
2017/12/element-12-ce20fc3026884b1bd5c2268bf57d769a-13-img-20171213-180040-023
2017/12/element-12-cd248083c12824f680af121b8e3c1358-8-img-7694
2017/12/element-12-cd1ec9df36f098ea8e743649086164ca-15-img-20171212-wa0002
2017/12/element-12-cc1a1a2ac074af329aecf91f30a7510a-2-1
2017/12/element-12-cb93b086f91d0359421d9be4a7463d6e-6-3
2017/12/element-12-c8d2a0d8b6858f16beff600d8114b20a-9-img-0086
2017/12/element-12-c8ace493bcdd62f53e516cfb08f2a5a0-7-vid-20171212-12444426
2017/12/element-12-c74454104f19594f35d5fdb2a690349b-6-8
2017/12/element-12-c34c36fd8bd0f321b909ac18a913eca7-17-photo-2017-12-14-11-52-43
2017/12/element-12-c10a0c5a8c91a44fd7716af3f2aecd13-4-img-6340-copy
2017/12/element-12-bf511c248a7807d7745ba186632a4104-7-img-20171212-111935
2017/12/element-12-ba02cb00883245fe17517f76a49614f9-23-img-20171213-wa0157
2017/12/element-12-b8642e83827ee2e6bca1a351d5bb50c1-16-dsc-0037
2017/12/element-12-b798968b5c515bd39412ebc25e260a66-10-dji-0046
2017/12/element-12-b6760dcff679d9f9c24191c8434dd17c-12-img-20171214-wa0017
2017/12/element-12-b4c4576eab80f90645f6b1856e3dcf97-6-img-6131
2017/12/element-12-b45f72cd78ec9fdf61e457eed98f35e3-22-dsc-0555
2017/12/element-12-b344ca6521aff95787fb6d1a123b2ad7-24-img-20171216-wa0102
2017/12/element-12-b2815ece063652709b572e8bc48fbbe1-15-img-20171214-wa0001
2017/12/element-12-b16f4a898c68e6fa3f1cbc5525d99298-21-img-1088
2017/12/element-12-b0cd6d7716ff05ffe0582da499874c13-7-img-20171212-130735
2017/12/element-12-af28f47e9b2811e88e9b3b8d3f0866b8-18-17
2017/12/element-12-ae054600e90c062e4a8bc12521ece833-5-img-20171212-111905
2017/12/element-12-aa39465fe061a403882291d5fbc50b2b-18-13
2017/12/element-12-a934a2f8ad0c9488cfd254741d1d434f-21-img-1089
2017/12/element-12-a502c00c30950394d470b617e3048fe9-17-photo-2017-12-14-11-51-07
2017/12/element-12-a191634bac31b6d3e4c12347121708d4-26-img-20171218-wa0010
2017/12/element-12-a0e498ce55e0f34c799836c0215f207a-23-img-20171213-wa0128
2017/12/element-12-9ed743c2bc9226f15a46400441b476da-8-img-7691
2017/12/element-12-9e51cb07b06df664ed1003325d95e830-13-img-20171213-180128-840
2017/12/element-12-9acc82c855ab83cf943f5a7f59a3e831-12-img-20171214-wa0003
2017/12/element-12-992f4b4c94b0435ff8a728ed46d8b220-7-img-20171212-104524
2017/12/element-12-98eecf6815c13b24133f91153069a78b-23-img-20171214-wa0000
2017/12/element-12-988df9fbc495c37b0c6b6d44f5655793-8-img-7696
2017/12/element-12-95bb3e1383703e0f783a50c1315b5bf7-7-img-20171212-122020
2017/12/element-12-953a0c338bb6c223760dc1cbf0a61966-4-img-6350-copy