برای رفتن به صفحات قبل یا بعد، از نوار باریک کنار تصاویر استفاده کنید.

حامیان_قدس#
دانش آموزان ایران زمین به ترامپ پاسخ می دهند...
کمپین بزرگ حامیان قدس

کافیست که:
1. در حالت های زیر عکسی را تهیه کنید         
        1) تشکیل حلقه زنجیر انسانی در حمایت از قدس        
        2) ترسیم کلمه قدس با حلقه انسانی         
        3) ترسیم جمله مرگ بر آمریکا با حلقه انسانی ،        
        4) ترسیم جمله مرگ بر اسرائیل با حلقه انسانی        
        7) و سوژه های خلاقانه دیگر ....
2. در همین صفحه دکمه ارسال تصویر را بزنید
زمان برگزاری :

از الان تا 9 دی وقت دارید که تصاویرتون رو برامون بفرستید.

» مرور تصاویر کاربر: mjkosari صفحه: 1 از 3

امتیاز کاربر: 1535 / تصاویر کاربر: 143
قبلی
2016/08/3-3
2016/08/2-2-2
2016/08/12
2016/08/11-2
2016/08/10-2
2016/08/124522-854
2016/08/photo-2016-05-12-12-37-52
2016/08/photo-2016-05-12-12-38-14
2016/08/photo-2016-05-12-12-38-20
2016/08/photo-2016-05-12-12-38-34
2016/08/photo-2016-05-12-12-38-39
2016/08/photo-2016-05-12-12-38-46
2016/08/download-1
2016/08/photo-2016-05-12-12-38-52
2016/08/15
2016/08/untitled-2-2
2016/08/19
2016/08/16-2
2016/08/20
2016/08/18
2016/08/2c107326-3df2-4f4b-a9bd-2d37e3c0d6f7
2016/08/3c4d4c84-c178-4a0e-b86d-0c3ee3742674
2016/08/46078fbe-bb1b-4f6e-ad85-6840320d9b67
2016/08/12890260-3320-l
2016/08/12254
2016/08/untitled-22
2016/08/untitled1
2016/08/untitled2
2016/08/5-2
2016/08/7
2016/08/14
2016/08/13
2016/08/9
2016/08/124523-914
2016/08/photo-2016-05-12-12-39-00
2016/08/photo-2016-05-12-12-39-10
2016/08/photo-2016-05-12-12-43-58
2016/08/tile8
2016/08/43257
2016/08/3149
2016/08/13259567-1148736741827084-1065474215-n
2016/08/13260857-1701508756783262-729748663-n
2016/08/13257133-1096734000400036-128736763-n
2016/08/masjedmoshir2
2016/08/1366544402
2016/08/43250-2
2016/08/untitled-21
2016/08/untitled-20
2016/08/20141221-175638
2016/08/201511241090