برای رفتن به صفحات قبل یا بعد، از نوار باریک کنار تصاویر استفاده کنید.

حامیان_قدس#
دانش آموزان ایران زمین به ترامپ پاسخ می دهند...
کمپین بزرگ حامیان قدس

کافیست که:
1. در حالت های زیر عکسی را تهیه کنید         
        1) تشکیل حلقه زنجیر انسانی در حمایت از قدس        
        2) ترسیم کلمه قدس با حلقه انسانی         
        3) ترسیم جمله مرگ بر آمریکا با حلقه انسانی ،        
        4) ترسیم جمله مرگ بر اسرائیل با حلقه انسانی        
        7) و سوژه های خلاقانه دیگر ....
2. در همین صفحه دکمه ارسال تصویر را بزنید
زمان برگزاری :

از الان تا 9 دی وقت دارید که تصاویرتون رو برامون بفرستید.

» مرور تصاویر کاربر: rastegar صفحه: 1 از 5

امتیاز کاربر: 2230 / تصاویر کاربر: 223
قبلی
2017/12/photo
2017/12/photo-2017-12-19-09-29-02
2017/12/photo-2017-12-19-09-28-56
2017/12/photo-2017-12-19-09-28-51
2017/12/photo-2017-12-19-09-28-46
2017/12/photo-2017-12-19-09-28-35
2017/12/photo-2017-12-19-09-28-29
2017/12/photo-2017-12-19-09-28-20
2017/12/photo-2017-12-19-09-28-13
2017/12/photo-2017-12-19-09-27-12
2017/12/photo-2017-12-19-09-26-42
2017/12/photo-2017-12-19-09-26-37
2017/12/photo-2017-12-19-09-26-23
2017/12/photo-2017-12-19-09-23-49
2017/12/photo-2017-12-19-09-22-52
2017/12/photo-2017-12-19-09-22-46
2017/12/photo-2017-12-19-09-22-35
2017/12/photo-2017-12-19-09-22-25
2017/12/photo-2017-12-19-09-22-19
2017/12/photo-2017-12-19-09-22-09
2017/12/photo-2017-12-19-09-22-03
2017/12/photo-2017-12-19-09-21-55
2017/12/photo-2017-12-19-09-21-49
2017/12/photo-2017-12-19-09-21-44
2017/12/photo-2017-12-19-09-21-37
2017/12/photo-2017-12-19-09-21-33
2017/12/photo-2017-12-19-09-21-25
2017/12/photo-2017-12-19-09-21-21
2017/12/photo-2017-12-19-09-21-15
2017/12/photo-2017-12-19-09-21-11
2017/12/photo-2017-12-19-09-21-05
2017/12/photo-2017-12-19-09-20-46
2017/12/photo-2017-12-19-09-20-33
2017/12/photo-2017-12-19-09-20-11
2017/12/photo-2017-12-19-09-20-06
2017/12/photo-2017-12-19-09-19-58
2017/12/photo-2017-12-19-09-19-20
2017/12/photo-2017-12-19-09-19-17
2017/12/photo-2017-12-19-09-19-09
2017/12/photo-2017-12-19-09-19-03
2017/12/photo-2017-12-19-09-18-57
2017/12/photo-2017-12-19-09-18-51
2017/12/photo-2017-12-19-09-18-44
2017/12/photo-2017-12-19-09-18-38
2017/12/photo-2017-12-19-09-18-31
2017/12/photo-2017-12-19-09-18-20
2017/12/photo-2017-12-19-09-18-14
2017/12/photo-2017-12-19-09-18-08
2017/12/photo-2017-12-19-09-18-03
2017/12/photo-2017-12-19-09-17-58